Umowa zlecenia a urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest tytułem, który – pod względem ubezpieczeniowym – ma pierwszeństwo przed umową zlecenia. Inaczej wygląda sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorców przebywających na urlopach wychowawczych. Jeśli nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeniowych – umowy zlecenia i urlopu wychowawczego, umowa zlecenia ma pierwszeństwo przed urlopem wychowawczym.


Source: Aktualności Kadry
Pełny Artykuł: Umowa zlecenia a urlop macierzyński lub urlop wychowawczy