Usługi


ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY


KSIĘGI HANDLOWE
1) ewidencja operacji gospodarczych, środków trwałych i wyposażenia
2) rejestry VAT, deklaracje podatkowe, rozliczenia z Urzędem Skarbowym
3) Sporządzanie bilansu rachunku zysków i strat, sprawozdań finansowych
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1) ewidencja operacji gospodarczych, środków trwałych i wyposażenia
2) rejestry VAT, deklaracje podatkowe, rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 
KADRY, PŁACE I ZUS
1) listy płac, ewidencja wynagrodzeń
2) deklaracje ZUS z przekazem elektronicznym
3) sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
1) ewidencja przychodów, środków trwałych, podatku VAT i wyposażenia
2) rozliczenia roczne z tytułu podatku dochodowego