Umowa o dzieło z własnym pracownikiem a wpłaty do PPK

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem rodzi pytanie, czy od wynagrodzenia z dzieła odprowadza się wpłaty do PPK. Inną kwestią jest dzieło z własnym zleceniobiorcą. co w tym przypadku należy zrobić? Kim jest osoba zatrudniona zgodnie z ustawą o PPK? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Umowa o dzieło z własnym pracownikiem a wpłaty do PPK

Choroba na przełomie miesiąca – jak liczyć podstawę zasiłkową?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Choroba pracownika na przełomie miesiąca w przypadku zawarcia nowej umowy od kolejnego miesiąca może powodować wątpliwości przy wyliczaniu podstawy wymiaru chorobowego. Jak liczyć w takim przypadku podstawę zasiłkową, gdy brak jest przerwy między kolejnymi umowami o pracę? Artykuł zawiera przykład wraz z wyjaśnieniami. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Choroba na przełomie miesiąca – jak liczyć […]

COVID-19 w firmie – plan, bhp, komunikacja

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

COVID-19 w firmie czyli co każdy pracodawca powinien zrobić, aby dostosować się do przepisów covidowych. Zacznij od analizy ryzyka biznesowego i epidemiologicznego. Stwórz plan epidemiologiczny. Jak go przygotować? Jakie przepisy prawne należy znać? Zadbaj o BHP przy pracy zdalnej. Czy można zdalnie skontrolować stanowisko pracy? Dlaczego ważna jest komunikacja? Jak stworzyć strategię komunikacyjną? Source: Aktualności […]

Badanie alkomatem trzeźwości pracownika – projekt ustawy

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Badanie alkomatem trzeźwości pracownika jest w obecnym stanie prawnym kontrowersyjne. Pracodawcy muszą wybierać – czy naruszać przepisy o ochronie danych osobowych czy bhp. Powstał więc projekt ustawy zezwalający pracodawcy na kontrolę stanu trzeźwości pracownika pod pewnymi warunkami. W jakich przypadkach będzie można zbadać pracownika na obecność alkoholu? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Badanie alkomatem trzeźwości […]

Średnia krajowa 2021 – ile wynosi średnie wynagrodzenie?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Średnia krajowa w 2021 r. jest jeszcze nieznana. GUS podaje ją dla każdego miesiąca, a w styczniu następnego roku ogłasza przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla całego roku. Można jednak podać przybliżoną kwotę, ile wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Średnia krajowa 2021 – ile wynosi średnie wynagrodzenie?

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy reguluje rozporządzenie. Jak należy postąpić, kiedy stawiennictwo w pracy jest niemożliwe? Jak w sposób zgodny z prawem usprawiedliwić swoją nieobecność i czy pracodawca może obniżyć wówczas wynagrodzenie lub żądać odrobienia nieobecnych godzin? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Składka zdrowotna 2021

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Składka zdrowotna za 2021 r. jest już znana. Prezes GUS podał przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2020 r. Ile wynosi podstawa wymiaru składki zdrowotnej? Kiedy płaci się pierwszą składkę w nowej wysokości? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Składka zdrowotna 2021

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów. Jak można rozwiązać umowę zgodnie z Kodeksem pracy? Jest 5 sposobów. Stosunek pracy rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta. Może dojść również do wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku śmierci pracownika lub pracodawcy oraz 3-miesięcznej […]

ZUS IWA 2021

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

ZUS IWA składa się do końca stycznia 2021 roku. Informacja ta jest składana za 2020 r. i jest konieczna do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na 2021 rok. Kto składa ZUS IWA? Jak wypełnia się druk? Kiedy ZUS ustali wysokość stopy procentowej? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: ZUS IWA 2021