Zmiany dla pracowników i pracodawców od 7 września 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od soboty 7 września br. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Uległy im zapisy dotyczące dyskryminacji i równego traktowania, mobbingu, świadectwa pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, a także szczególnych uprawnień pracowników. Ekspertka z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland wyjaśnia, jak nowelizacja kodeksu wpłynie na pracowników i pracodawców. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: […]

Gdzie przechowywać dokumentację związaną z badaniami lekarskimi i karami porządkowymi

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące tych badań mogą być przechowywane w części A, B lub C akt osobowych, w zależności od ich rodzaju. Także dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika nie zawsze musi być przechowywana w części D jego akt osobowych. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Gdzie przechowywać dokumentację związaną z badaniami […]

Karta Nauczyciela, podwyżki dla nauczycieli – przegląd zmian od 1 września 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 1 września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o ok. 10%. Ponadto nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 300 zł, a nauczyciel stażysta otrzyma jednorazowe świadczenie w kwocie 1000 zł. To najważniejsze rozwiązania, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Karty Nauczyciela. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Karta Nauczyciela, podwyżki dla […]

Świadectwo pracy od 7 września 2019 r. – aktualny wzór, jak wypełnić

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 7 września 2019 r. przepisy dotyczące świadectwa pracy zostały zmienione. Obowiązuje nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy. Pobierz aktualny wzór świadectwa pracy zgodny z przepisami, które weszły w życie 7 września 2019 r. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Świadectwo pracy od 7 września 2019 r. – aktualny wzór, jak wypełnić

Elektroniczny wniosek urlopowy? Czy Kodeks pracy reguluje taką formę składania wniosku o urlop?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Jest to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Urlop służy regeneracji sił i ma na celu oderwanie pracownika od rutyny i codziennych obowiązków w pracy. Przed pójściem na nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy należy jednak dopełnić kilku formalności, m.in. wypełnić wniosek urlopowy. Jak […]

Wymiar czasu pracy – jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

W wielu branżach, przy sporej liczbie zatrudnionych, działy kadrowe nie mają łatwego zadania z dokładnym obliczeniem czasu pracy zatrudnionego. Trzeba wiedzieć, że za jakiekolwiek uchybienia w tym obszarze, winę ponosi pracodawca i podlega karze grzywny nakładanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego ewidencja czasu pracy wymaga niezwykłej precyzji. Na szczęście obecnie firmy mogą posługiwać się specjalnymi […]