Podpisano umowy na realizację kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Via Carpatia to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, będąca częścią międzynarodowego szlaku łączącego litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami. Budowa trasy S19 nie tylko usprawni transportowanie produktów po terenie Polski, ale także może dać szansę na rozwój wschodnich rejonów naszego kraju. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Podpisano umowy na realizację kolejnego odcinka szlaku Via […]

Kilometrówka za używanie samochodu prywatnego do zlecenia nie jest zwolniona z PIT

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Przyznany zleceniobiorcy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu wynikający z rozliczania przejazdów w związku z zawartą umową zlecenia stanowi przychód, który nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zleceniobiorca nie znajduje się bowiem w podróży. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.139.2018.1.MD). Source: Aktualności […]

Wywłaszczone nieruchomości wrócą do właściciela

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

30 lipca do Sejmu wpłynęły dwa senackie projekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Regulują one sytuacje, w których były właściciel (jego spadkobiercy) mogą dochodzić zwrotu wywłaszczonej na cele publiczne nieruchomości. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Wywłaszczone nieruchomości wrócą do właściciela

Odrębna własność lokali

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Odrębna własność lokali

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosić 184,42 zł (wzrost o 20,5 proc., czyli o 31,42 zł). Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł). Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna

Niechciane drogi

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Samorządy nie są zainteresowane zarządzaniem starodrożami, czyli starymi drogami krajowymi, które przejęły po wybudowaniu i oddaniu nowych dróg krajowych. Powodem jest to, że przekazanie takiej drogi nie wiąże się z zapewnieniem środków na jej utrzymanie i samorządy muszą ponosić koszty remontów czy odśnieżania we własnym zakresie. Tak wynika z kontroli NIK, której celem było zbadanie […]