Minimalne wynagrodzenie 2021 – o ile wzrośnie najniższa krajowa oraz stawka godzinowa?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Rząd przedstawił już swoją propozycję kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Ile będzie wynosiła płaca minimalna? Przedstawiamy kwoty brutto oraz netto. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Minimalne wynagrodzenie 2021 – o ile wzrośnie najniższa krajowa oraz stawka godzinowa?

MF ostrzega przed wykorzystywaniem rekomendacji dla JST dotyczących audytu

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Ministerstwo Finansów przypomina, że przeprowadzona przez nie ankieta z 2019 r. dot. funkcjonowania audytu w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) służyła wyłącznie zebraniu informacji z jednostek samorządu terytorialnego. Działania MF nie mają związku z ofertami dotyczącymi przeprowadzania ocen zewnętrznych funkcji audytu wewnętrznego, składanymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: MF ostrzega […]

Instruktaż: Wycena odsetek z transakcji handlowych na dzień bilansowy – odsetki ustawowe

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Na koniec roku na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego należy urealnić wszystkie ujęte w księgach rachunkowych należności i zobowiązania, w tym także z tytułu odsetek. Trzeba je wycenić według wartości ustalonej na 31 grudnia w kwocie odpowiednio wymaganej lub wymagającej zapłaty. W poprzednim numerze (PRB 2/2020) zostały przedstawione procedury wyceny odsetek od należności cywilnoprawnych, naliczanych na podstawie Kodeksu […]

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 2020

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Minister finansów podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowela oznacza rezygnację z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 2020