Zmiany w klasyfikacji budżetowej – rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w klasyfikacji budżetowej – rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić […]

Inwestycje w OZE – rozliczanie dotacji na gruncie VAT

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Opodatkowanie VAT dotacji, w tym w szczególności dotacji na finansowanie inwestycji w OZE, niezmiennie budzi wątpliwości. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla gmin, a sądy administracyjne nie prezentują w wydawanych orzeczeniach jednolitej linii orzeczniczej. Wątpliwości związane ze sposobem traktowania dotacji stały się powodem tego, że 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny […]