Sprzedaż komputerów dla szkoły – stawka VAT

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Sprzedaż sprzętu komputerowego dla szkół może być opodatkowana stawką 0% VAT. Konieczne jest jednak spełnienie ściśle określonych warunków. W praktyce najwięcej wątpliwości wzbudza sprzedaż laptopów oraz monitorów interaktywnych. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Sprzedaż komputerów dla szkoły – stawka VAT

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nowe deklaracje na podatek od środków transportowych już od 1 stycznia 2019 r. Gmina łatwiej zweryfikuje zasadność korzystania z preferencyjnych stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych 2019 r.

Inwentaryzacja dróg i ulic

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację dróg i ulic będących na stanie gminy? W tym roku w naszej jednostce przypada termin spisu z natury wszystkich środków trwałych. Na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że drogi i ulice też trzeba zinwentaryzować w drodze spisu z natury (obiekt inwentarzowy – dostęp do nich nie jest utrudniony). W jaki sposób to zrobić? […]

Ile wyniesie okres wypowiedzenia, jeżeli 3-letni staż pracy upływa w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

PROBLEM: Pracownik otrzymał miesięczne wypowiedzenie umowy, które upływa z końcem października. W tym dniu mijają też 3 lata od chwili zatrudnienia tej osoby. Czy okres wypowiedzenia powinien wynosić miesiąc czy 3 miesiące? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Ile wyniesie okres wypowiedzenia, jeżeli 3-letni staż pracy upływa w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia

Zmiany w podatku dochodowym już od 1 stycznia 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 6 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in­nych ustaw. Zmiany w podatku dochodowym wchodzą w życie już 1 stycznia 2019 r. Sprawdź co się zmieni. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w podatku dochodowym już […]

Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym 2018 i 2019 r. podpisane

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 6 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa istotna jest chociażby dla narciarzy. Co się zmieni w ratownictwie górskim? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym 2018 i 2019 […]

Rodzaje inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych 2018 i 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. Ostatni kwartał roku to okres przeprowadzania inwentaryzacji nie tylko w jednostkach sektora finansów publicznych, ale również w firmach. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Rodzaje inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych 2018 i 2019 r.

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Z opodatkowania daniną od nieruchomości zwolnione są m.in. należące  do Skarbu Państwa grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,  jezior oraz co do zasady zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Z tytułu tego zwolnienia  gminom przysługuje rekompensata. Utracone dochody podatkowe ma samorządom wyrównać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Utracony podatek zwracają gminom […]

Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Ostatni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał kolejnego roku to w księgowości jednostek czas wypełniony dodatkowymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najbardziej pracochłonnym etapem tych przygotowań jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej