Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego już od 1 stycznia 2020 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 10 października 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmienią się zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu podziału części regionalnej subwencji ogólnej na lata 2020-2021. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w ustawie o dochodach […]

Jak samorządy korzystają z ubezpieczeń?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Samorządy często traktują ubezpieczenia jako źródło finansowania bieżących napraw, co może prowadzić do niedoubezpieczenia. O skuteczności ochrony decyduje m.in. metodologia wskazania sumy ubezpieczenia oraz zakres ryzyk objętych polisą. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Jak samorządy korzystają z ubezpieczeń?

Związek międzygminny podatnikiem opłaty skarbowej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Związek międzygminny, w skład którego wchodzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy, realizuje projekt budowy obiektu sportowego, który będzie służył mieszkańcom każdej z gmin. Czy występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, związek będzie musiał uiścić opłatę skarbową? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Związek międzygminny podatnikiem opłaty skarbowej

Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów a PIT

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Powiat będzie realizował program, w ramach którego każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny, będzie miał możliwość otrzymania bezpłatnego, ciepłego posiłku. Warunkiem otrzymania będzie wyrażenie chęci/zgody przez rodziców ucznia, jednak z rodzicami nie będą w tym zakresie zawierane żadne umowy. Wydawanie posiłków będzie ewidencjonowane. Czy w takiej sytuacji u rodziców uczniów powstanie […]

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za zadania zlecone

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Za szkody spowodowane przez funkcjonariuszy organów gminy przy wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminom odpowiada Skarb Państwa na podstawie art. 417 § 1 k.c. Takie uzasadnienie sprawy przedstawił Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie z powództwa A.J. przeciwko miastu W. o zapłatę, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. […]

Od 7 listopada 2019 r. sąd I instancji będzie mógł nałożyć obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Od 7 listopada 2019 r. sąd będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego jego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Od 7 listopada 2019 r. sąd I instancji będzie mógł nałożyć obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Zmiana stanu zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego a druga rata odpisu na ZFŚS

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Przed naliczeniem pierwszej raty odpisu na ZFŚS średnioroczny stan zatrudnienia wynosił 67 pracowników. We wrześniu dodatkowo przyjęto do pracy 8 osób i wszystko wskazuje na to, że do końca roku zatrudnienie utrzyma się na poziomie 75 etatów. Czy dokonując we wrześniu przelewu drugiej raty odpisu na ZFŚS, można przeliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych i zwiększyć kwotę […]