Wyrok skazujący a mandat wójta

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Czy po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego wójt (burmistrz, prezydent miasta) wybrany w wyborach przeprowadzonych jesienią 2018 r., a skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę grzywny, straci mandat? Czy w takiej sytuacji w gminie powinny się odbyć wybory przedterminowe na to stanowisko? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Wyrok skazujący a mandat wójta

Od 29 marca 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 29 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Od 29 marca 2019 […]

Dzierżawa wodociągu nadużyciem prawa?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej coraz częściej odmawia gminom wydania interpretacji indywidualnych dotyczących prawa do odliczenia VAT, powołując się na przesłankę nadużycia prawa. W sprawach, w których stan faktyczny / zdarzenie przyszłe dotyczą dzierżawy sieci wodociągowej orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych jest tymczasem rozbieżne. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Dzierżawa wodociągu nadużyciem prawa?

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 5 lutego 2019 r. rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniono rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie do nowych uregulowań ustawowych podziałek klasyfikacji budżetowej. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów […]

Sprzedaż kwiatów z ręki może być objęta wyższą stawką opłaty targowej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 stycznia 2019 r. potwierdził dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej dla różnych miejsc sprzedaży, w tym stosowania wyższej stawki opłaty dla sprzedaży dokonywanej poza miejscami wyznaczonymi. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Sprzedaż kwiatów z ręki może być objęta wyższą stawką opłaty targowej

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Począwszy od 28 lipca 2016 r. zamawiającym przysługuje swoboda zagwarantowania sobie możliwości zastosowania ośmiu przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. przesłanki fakultatywne, których katalog został zawarty w art. 24 ust. 5 P.z.p.). Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

Uzasadnienie zastosowania zamówienia in-house

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W art. 67 ust. 11 P.z.p. zakodowany został obowiązek informacyjny aktualizujący się w przypadku udzielania zamówień in-house. Zgodnie z wskazanym przepisem zamawiający obowiązany jest do zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP albo na swojej stronie internetowej (jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP) informacji o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia in-house, której składową jest m.in. Source: […]