Czy podczas zimowej przerwy świątecznej w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel może iść na urlop?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zimowa przerwa świąteczna już niedługo. Uczniowie będą mieli wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Z dni wolnych nie skorzystają jednak nauczyciele. Nauczyciel zgodnie z przepisami prawa może wziąć urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych oraz letnich. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Czy podczas zimowej przerwy świątecznej w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel może iść na urlop?

Klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Z uzyskanych przez jednostkę informacji wynika, że z § 605 można zapłacić tylko i wyłącznie za te środki trwałe, które księgowane są następnie na koncie 013 Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606

Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego – powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić […]

Kwalifikacje i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Szczególna forma organizacji pomocy społecznej wymusza współpracę z pracownikami o specjalistycznych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wymagania stawiane pracownikom są ściśle związane z charakterem wykonywanej przez nich pracy. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Kwalifikacje i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Zmiany w dokumentacji ZUS w związku z elektronizacją akt pracowniczych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zmiany w dokumentacji ZUS w związku z elektronizacją akt pracowniczych już od 1 stycznia 2019 r. Jak przygotować się do zmian? Wyjaśniamy na czym polegają zmiany oraz podpowiadamy jak należy się do nich przygotować. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w dokumentacji ZUS w związku z elektronizacją akt pracowniczych

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Od 1 stycznia 2019 r. podatnik będzie informował o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadził księgi rachunkowe. Jak przygotować się do zmian? Wyjaśniamy na czym polegają zmiany oraz podpowiadamy jak należy się do nich przygotować. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych