Przepisów o prawach konsumenta nie stosuje się do gminy

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Mam pytanie dotyczące możliwości ewentualnego zwrotu zamówionych wejściówek na Koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca dla pracowników Urzędu Gminy. Wejściówki zostały zamówione na podstawie zlecenia w określonej całkowitej wartości (określona liczba). Należność za wejściówki ma zostać zapłacona przelewem na konto w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury. Faktura w chwili obecnej nie została […]

Kto wypłaca wynagrodzenie dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jednostką organizacyjną, w której świadczy pracę dyrektor, jest zakład budżetowy. Wszelkie zaś decyzje pracownicze, m.in. ustalenie warunków pracy i płacy, zasady nagradzania względem dyrektora podpisuje wójt. Zważywszy na to, że dyrektor nie może jednocześnie występować w imieniu pracodawcy wobec własnej osoby, role takiego reprezentanta pełni wójt. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Kto wypłaca wynagrodzenie […]

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe asystenta rodziny

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Praca asystenta rodziny wykonywana jest w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Asystent wykonuje obowiązki także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy – łącznie 40 godzin tygodniowo. Zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej asystent rodziny niekiedy również świadczy pracę w porze nocnej. […]

Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Konieczny jest niezwłoczny wzrost wyceny – o 15% – we wszystkich rodzajach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jedynie taki krok może ustabilizować sytuację finansową naszych szpitali. Z Andrzejem Płonką, starostą bielskim (woj. śląskie), prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich, rozmawia Michał Cyrankiewicz Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania

Ocena pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole na stanowiskach urzędniczych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych) podlegają okresowej ocenie. Bezpośredni przełożony pracownika – a więc najczęściej dyrektor szkoły – ma obowiązek dokonać oceny na piśmie, nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Ocena pracowników niepedagogicznych zatrudnionych […]