Sprzedaż nieruchomości a VAT – znaczenie ma każda działka

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Sprzedaż składników majątkowych, zwłaszcza nieruchomości, stanowi dla jednostek samorządu istotne źródło dochodów. Jednocześnie, przygotowanie nieruchomości do zbycia to niejednokrotnie proces czasochłonny i skomplikowany. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości o złożonym charakterze tj. składających się z wielu działek w znaczeniu geodezyjnym. W takich sytuacjach należy pamiętać o specyficznym sposobie ustalenia zasad opodatkowania VAT. Source: Aktualności Księgowość budżetowa […]

Wolne dla pracowników administracji 27 grudnia 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Pracownicy administracji rządowej będą mieli wolne w dniu 27 grudnia 2019 r. Dzień ten odpracowany zostanie w sobotę 14 grudnia 2019 r. Podkreślić należy, że dotyczy to pracowników administracji rządowej. Co z pracownikami administracji samorządowej? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Wolne dla pracowników administracji 27 grudnia 2019 r.

Zewnętrzne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Działalność samorządu terytorialnego może być finansowana z wielu źródeł i przy zastosowaniu różnych metod. Coraz większe oczekiwania społeczne i wzrost realizowanych zadań wymuszają na jednostkach samorządu terytorialnego poszukiwanie nowych form finansowania ich działalności. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zewnętrzne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych

Dyscyplina finansów publicznych – pojęcie

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych odnosi się wyłącznie do przestrzegania prawnie wyznaczonych reguł ustalania, poboru i egzekucji należności stanowiących środki publiczne oraz gospodarowania nimi w skali mikroekonomicznej, czyli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz poza nimi, jeśli podmioty te korzystają ze środków publicznych. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Dyscyplina finansów publicznych – pojęcie

E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

Stawka PIT dla umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Dom pomocy społecznej zawiera umowy zlecenia z asystentami rodzin. Jaką stawkę podatku dochodowego powinien zastosować po 1 października 2019 r. do tych umów, jeśli kwota wynagrodzenia w umowie jest wyższa od 200 zł? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Stawka PIT dla umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł

Opodatkowanie odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji w spółkach komunalnych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Przy wypłacie wysokich odpraw czy odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia lub zakaz konkurencji w niektórych sytuacjach spółki komunalne mogą pobrać podatek w wysokości aż 70%. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Opodatkowanie odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji w spółkach komunalnych

Jak weryfikować wnioski o wypłaty z funduszu socjalnego

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Od 4 maja 2019 r. osoby uprawnione muszą udostępniać w formie oświadczeń swoje dane osobowe w celu otrzymania i ustalenia wysokości ulgowych usług, świadczeń i dopłat z ZFŚS, a pracodawca – chcąc je potwierdzić – może wymagać udokumentowania. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Jak weryfikować wnioski o wypłaty z funduszu socjalnego

Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Składkę zdrowotną obliczoną według stopy 9% należy porównać z tzw. hipotetyczną zaliczką na podatek, ustaloną przed odliczeniem składki w wysokości 7,75%. W przypadku zastosowania ulgi „zerowy PIT”, nie ma uzasadnienia obliczanie składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód