Wyrok skazujący a mandat wójta

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Czy po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego wójt (burmistrz, prezydent miasta) wybrany w wyborach przeprowadzonych jesienią 2018 r., a skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę grzywny, straci mandat? Czy w takiej sytuacji w gminie powinny się odbyć wybory przedterminowe na to stanowisko? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Wyrok skazujący a mandat wójta

Urodzenie dziecka w okresie urlopu wychowawczego a zasiłek macierzyński

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie powoduje jego przerwania czy zawieszenia. Zatem pracownica dalej korzysta z urlopu wychowawczego na dziecko, na które o ten urlop wnioskowała. Na jakich warunkach w okresie urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek macierzyński? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Urodzenie dziecka w okresie urlopu wychowawczego a zasiłek macierzyński

Kultura odrzucania kandydatów, czyli mini poradnik dla rekruterów

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Internet jest niezwykłą skarbnicą wiedzy i możliwości dla osoby poszukującej pracy. Złote rady jak się zachować (bądź nie) podczas rozmowy kwalifikacyjnej można znaleźć za jednym kliknięciem myszki. A czy dla rekrutera równie łatwe jest znalezienie informacji, co powinien a czego nie w kontaktach z kandydatami, szczególnie w tak newralgicznym momencie procesu jakim jest odrzucanie aplikacji? […]

Dokumentacja w sprawach związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy 2019

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera wykaz dokumentów zaliczanych do ewidencji czasu pracy. Jest to wyczerpujący katalog zawartości ewidencji czasu pracy przechowywanej dla każdego pracownika. Co obejmuje dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Dokumentacja w sprawach związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy 2019

Wydanie kopii i odbiór dokumentacji pracowniczej 2019

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Odbiór papierowej dokumentacji pracowniczej następuje osobiście i za pokwitowaniem przez pracownika, byłego pracownika albo osoby upoważnionej. Wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej również następuje na wniosek. W jakim terminie będzie możliwe odebranie dokumentacji pracowniczej? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Wydanie kopii i odbiór dokumentacji pracowniczej 2019

Od 29 marca 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 29 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Od 29 marca 2019 […]

Dzierżawa wodociągu nadużyciem prawa?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej coraz częściej odmawia gminom wydania interpretacji indywidualnych dotyczących prawa do odliczenia VAT, powołując się na przesłankę nadużycia prawa. W sprawach, w których stan faktyczny / zdarzenie przyszłe dotyczą dzierżawy sieci wodociągowej orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych jest tymczasem rozbieżne. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Dzierżawa wodociągu nadużyciem prawa?