Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

Zmiany w klasyfikacji budżetowej – rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w klasyfikacji budżetowej – rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.