Czy pracownicze programy emerytalne (PPE) zwalniają z tworzenia PPK

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Zgodnie z ustawą o PPK, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK pracodawców prowadzących PPE – prawniczych programów emerytalnych. W jakich przypadkach pracodawcy są zwolnieni z obowiązku tworzenia w firmie pracowniczych planów kapitałowych? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Czy pracownicze programy emerytalne (PPE) zwalniają z tworzenia PPK

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

W przypadku, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS świadczenia te wypłaca na bieżąco, po stwierdzeniu do nich uprawnień. Zasiłek powinien być jednak wypłacony nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia tego uprawnienia. Kiedy ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy

Przepisów o prawach konsumenta nie stosuje się do gminy

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Mam pytanie dotyczące możliwości ewentualnego zwrotu zamówionych wejściówek na Koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca dla pracowników Urzędu Gminy. Wejściówki zostały zamówione na podstawie zlecenia w określonej całkowitej wartości (określona liczba). Należność za wejściówki ma zostać zapłacona przelewem na konto w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury. Faktura w chwili obecnej nie została […]

Kto wypłaca wynagrodzenie dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jednostką organizacyjną, w której świadczy pracę dyrektor, jest zakład budżetowy. Wszelkie zaś decyzje pracownicze, m.in. ustalenie warunków pracy i płacy, zasady nagradzania względem dyrektora podpisuje wójt. Zważywszy na to, że dyrektor nie może jednocześnie występować w imieniu pracodawcy wobec własnej osoby, role takiego reprezentanta pełni wójt. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Kto wypłaca wynagrodzenie […]