Obowiązek zwrotu wadium z odsetkami przy zamówieniach poniżej ustawowego progu

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Przy zamówieniach publicznych poniżej ustawowego progu w kilku przypadkach środki z wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów były umieszczane na oprocentowanym rachunku bankowym. Odsetki albo nie były zwracane (małe kwoty) albo – zamiast niezwłocznie – dopiero po kilku tygodniach/miesiącach od terminów ustawowych. Czy takie działanie regionalna izba obrachunkowa może potraktować jako błąd? Source: Aktualności prawno […]

Płace i zatrudnienie w górę. Sprawdź najnowsze dane GUS

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Zatrudnienie w średnich i dużych przedsiębiorstwach wzrosło w styczniu o 3,8% r/r., a wynagrodzenia o 7,3% – podał Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem eksperta Work Service stanowią zapowiedź tego jak będzie wyglądał 2018 rok na rynku pracy. Pomimo rosnących potrzeb rekrutacyjnych, firmy będą borykać się z niedoborami kadrowymi. Jednocześnie coraz bardziej widoczna będzie presja na podnoszenie […]

Są zagrożenia w związku z RODO

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Możliwość nakładania wielomilionowych kar administracyjnych uznali polscy przedsiębiorcy za jedno z zagrożeń związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt polskiej ustawy do unijnego rozporządzenia trafił do Komitetu ds. Europejskich Rady Ministrów. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Są zagrożenia w związku z RODO

Czy możliwość ugody z art. 54a ustawy o finansach publicznych dotyczy również przypadku, gdy nastąpić ma zmiana (zmniejszenie) zobowiązania JST wobec przedsiębiorcy, który wadliwie wykonał robotę budowlaną ?

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Czy możliwość ugody z art. 54a ustawy o finansach publicznych dotyczy również przypadku, gdy nastąpić ma zmiana (zmniejszenie) zobowiązania JST wobec przedsiębiorcy, który wadliwie wykonał robotę budowlaną ?

Jak można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W przypadku gdy sytuacja finansowa pracodawcy nie jest dobra, istnieje możliwość zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy. Zawieszenie może dotyczyć postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Porozumienie zawiera się na okres do 3 […]

Czy przedszkole może refinansować z dotacji wcześniej poniesione wydatki?

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Przedszkole niepubliczne otrzyma dotację z gminy do dnia 31 stycznia 2018 r. (zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). W terminie wcześniejszym ( w styczniu 2018 r.) Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Czy przedszkole może refinansować z dotacji wcześniej poniesione wydatki?