Kto to jest sygnalista?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pojęcie sygnalisty już niedługo wejdzie na stałe do porządku prawnego a rola sygnalistów w obrocie gospodarczym będzie stale rosła. Wynika to z konieczność implementacji przez Polskę postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, która nakłada na przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 pracowników […]

Co się zmieniło w treści świadectwa pracy od 7 września 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Modyfikacje we wzorze świadectwa pracy wynikają ze zmian Kodeksu pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r. Nowe terminy na sprostowanie świadectwa pracy w pouczeniu, brak konieczności informowania o właściwości sądu pracy – to niektóre ze zmian, które weszły w życie 7 września 2019 r. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Co się zmieniło w treści […]

Ustalenie płatnika zasiłków w 2020 roku

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Każdy płatnik składek musi ustalić na 30 listopada 2019 r., ile osób zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Od tej liczby właśnie zależy kto w kolejnym roku kalendarzowym będzie wypłacał zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne). Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Ustalenie płatnika zasiłków w 2020 roku

Duże zmiany w zasiłku chorobowym, opiekuńczym i macierzyńskim w 2020 roku

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Planuje się, że w 2020 roku wprowadzony zostanie okres wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Obecnie takich ograniczeń nie ma. Zmiany dotkną również zasiłku chorobowego – będzie on przysługiwał jeżeli pracownik przepracuje co najmniej 90 dni. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Duże zmiany w zasiłku chorobowym, opiekuńczym i macierzyńskim w 2020 roku

Oddelegowanie pracowników do Szwajcarii: podatki, składki ZUS – poradnik cz. III

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Podatkowe traktowanie wynagrodzeń i należności pracowniczych na tle przepisów obowiązujących w Polsce. ZUS-owskie traktowanie otrzymanych wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. Obowiązek uiszczenia podatku u źródła w Szwajcarii w przypadku oddelegowanych pracowników. Te i inne zagadnienia znajdziesz w kolejnej części poradnika przygotowanego przez TAAC Solutions oraz Polsko – Szwajcarska Izbę Gospodarczą. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Oddelegowanie […]