Kiedy rozwiąże się umowa o pracę, jeżeli pracownik wskazał błędny okres wypowiedzenia

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pracownik złożył pismo, w którym wypowiedział swoją umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony i wskazał 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Jednak temu pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Kiedy zatem rozwiąże się jego umowa: po miesięcznym czy po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Kiedy rozwiąże się umowa o pracę, jeżeli pracownik […]

Umowa zlecenia a urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest tytułem, który – pod względem ubezpieczeniowym – ma pierwszeństwo przed umową zlecenia. Inaczej wygląda sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorców przebywających na urlopach wychowawczych. Jeśli nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeniowych – umowy zlecenia i urlopu wychowawczego, umowa zlecenia ma pierwszeństwo przed urlopem wychowawczym. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Umowa zlecenia a urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Zmiany dla przedsiębiorców zatrudniających małżonka i dzieci od 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Już od początku 2019 r. przedsiębiorcy mogą zaliczać wynagrodzenie członków rodziny jako koszt uzyskania przychodu. Kogo dotyczą zmiany i na czym polegają nowe zasady rozliczeń podatkowych – wyjaśnia ekspert. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Zmiany dla przedsiębiorców zatrudniających małżonka i dzieci od 2019 r.

Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych 2019/2020

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Sankcje dla pracodawcy, który nie potwierdza na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy, będą wyższe od 1 grudnia 2020 r. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. potrąceniu na spłatę należności alimentacyjnych podlega 50% kwoty diety z tytułu podróży służbowych. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych 2019/2020