Przeniesienie służbowe nauczyciela po reformie oświaty

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania nauczycieli w szkołach w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi reformą oświatową, w okresie przejściowym poszerzono m.in. grono nauczycieli w stosunku do których będzie można zastosować przeniesienie służbowe, co oznacza, że w okresie do 31 sierpnia 2019 r. dopuszczalne będzie dokonywanie przeniesień nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jak było […]

Nowe zasady uzupełniania pensum nauczycieli

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Reforma oświaty wprowadza zmiany w zakresie zatrudniania i świadczenia pracy przez nauczycieli. Jedną ze zmian jest nadanie organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Zasady te mają jednak obowiązywać jedynie w okresie przejściowym. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Nowe zasady uzupełniania […]

Na jakich zasadach można przenieść decyzję o warunkach zabudowy

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Czy przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może być wydane „niezwłocznie”, czyli bez zastosowania art. 64 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego? Do wniosku o przeniesienie decyzji dołączono oświadczenia stron o przyjęciu warunków w decyzji i wyrażeniu zgody na przeniesienie. Skoro decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona na osobę, […]

Jak opodatkować sprzedaż własnej książki

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Podatnik uzyskał przychód ze sprzedaży napisanej przez siebie książki, który był niższy od kosztów uzyskania przychodu z tej sprzedaży. Podatnik poniósł więc stratę i nie uzyskał dochodu z tytułu sprzedaży książki. Nie wystąpił u niego zatem z tego tytułu dochód podlegający opodatkowaniu PIT. Całość poniesionych przez siebie kosztów wydania książki podatnik może rozliczyć w zeznaniu […]

Możliwe wygaszanie indywidualnych interpretacji podatkowych

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Rozwoju i Finansów Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował wątpliwości związane z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących wygaśnięcia interpretacji indywidualnych. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Możliwe wygaszanie indywidualnych interpretacji podatkowych

Dofinansowanie UE na odnawialne źródła energii

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Jednym ze źródeł dofinansowania unijnego na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kolejnej edycji konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej. Source: Aktualności prawno […]

Będą przepisy przeciwdziałające agresywnym optymalizacjom podatkowym

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W przyszłym tygodniu resort finansów przedstawi projekt, który ma przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym – zapowiedział w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza. MF planuje też podział rozliczenia podatku dochodowego na część operacyjną i kapitałową. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Będą przepisy przeciwdziałające agresywnym optymalizacjom podatkowym

Czym jest chmura hybrydowa? Dlaczego to dobre rozwiązanie dla biznesu?

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Chmura szybko staje się narzędziem numer jeden stosowanym do optymalizacji kosztów w centrum danych oraz ułatwiającym szybkie wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów, skoro jest stosunkowo łatwa we wdrażaniu i może zapewnić niemal nieograniczony dostęp do pamięci masowych, zasobów sieciowych i mocy obliczeniowych. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Czym jest chmura hybrydowa? Dlaczego […]

Pracodawca może narzucić obowiązek szczegółowego raportowania dnia pracy

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Pracodawca może wprowadzić obowiązek składania szczegółowych raportów z wykonywanej przez pracowników pracy. Nie może to jednak powodować nieuzasadnionych obowiązków, godzić w prawo do prywatności zatrudnionych osób czy być formą szykany. Tak zaś może być niekiedy ocenione narzucone pracownikom skrajnie szczegółowe raportowanie dnia pracy. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Pracodawca może narzucić obowiązek szczegółowego raportowania […]