Rozrosną się akta osobowe w firmach

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

O tym, że rząd szykuje nowe przepisy ustawowe, dzięki którym będzie można prowadzić dokumentację dotyczącą stosunku pracy w formie elektronicznej, wiemy już od dłuższego czasu. W ostatnich miesiącach zupełnie niezauważony pozostał jednak towarzyszący tym przepisom projekt nowego rozporządzenia. Do akt osobowych pracowników ma bowiem trafić dokumentacja dotycząca czasu pracy, która dotąd pozostawała poza nimi. Source: […]

Sprawniejsza obsługa przedsiębiorców

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, która składa się na pakiet Konstytucji Biznesu. Wprowadzono regulacje, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W rezultacie ułatwione zostanie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców będzie sprawniejsza Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: […]

Gminy chcą dotacji na inwestycje drogowe

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Kongres Gmin Wiejskich postuluje o wprowadzenie stałego mechanizmu dofinansowania zadań drogowych w zakresie przebudowy, remontów i modernizacji dróg gminnych. Mechanizm ten powinien przybrać formę wypłacanej z budżetu państwa subwencji. Subwencja taka powinna wynosić co najmniej 1,6 mld zł rocznie. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Gminy chcą dotacji na inwestycje drogowe

Sprzedaż budynku po dwóch latach używania też jest bez VAT

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Kto wybuduje lub istotnie ulepszy budynek i będzie go wykorzystywał na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, ten powinien sprzedać go bez podatku od towarów i usług – wyrok TSUE z 16 listopada 2017 r., sygn. akt C-308/16. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Sprzedaż budynku po dwóch latach używania też jest bez VAT

Zakup butli z gazem

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Pytanie: W przedszkolu co miesiąc kupujemy butle z gazem na potrzeby kuchni. Jak prawidłowo klasyfikować te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 426 „Zakup energii”. W zasadzie w objaśnieniach do paragrafu 426 mamy: Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy ma zatem […]

Jak zmieni się wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r.

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę do poziomu 2100 zł brutto. Spowoduje to zmianę kwot wolnych od potrąceń. W przypadku wynagrodzenia w wysokości 100% minimalnej pensji, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych, kwota wolna od potrąceń wyniesie 1530 zł. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Jak […]