Podatek dochodowy od wygranych w grach oraz turniejach pokera we Francji

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w indywidualnej interpretacji podatkowej, uznał, że wygrane w grach oraz turniejach pokera uzyskane przez polskiego rezydenta podatkowego na terytorium Francji będą co do zasady opodatkowane w Polsce. Jednocześnie będą one korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT w związku z czym nie będą […]

Zatrudnianie cudzoziemców – obowiązek podatkowy w PIT

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Obecnie zatrudnianie cudzoziemców jest jednym z popularniejszych sposobów pozyskiwania pracowników, szczególnie do prac sezonowych, ale również do realizacji specjalistycznych projektów. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby takie gałęzie gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, usługi związane z utrzymaniem czystości, gastronomia, ale także IT mogły prawidłowo funkcjonować, rozwijać się bez pracy cudzoziemców. W kontekście warto mieć na uwadze, że […]

Roszczenia o zwrot nakładów przy sprzedaży nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Jeżeli właściciel chce zbyć swoją nieruchomość w trakcie trwania umowy najmu, najemca lub dzierżawca nie mogą się takiej sprzedaży sprzeciwić. W wyniku sprzedaży, umowa najmu nie wygasa i co do zasady, trwa przez okres ustalony z pierwotnym wynajmującym (wydzierżawiającym). Nabywca może jednak w określonych sytuacjach wypowiedzieć umowę najmu wcześniej, z zachowaniem ustawowych terminów. W wyniku […]

Emerytura od 1 października 2017 r. – pytania i odpowiedzi

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Od 1 września 2017 r. uprawnieni mogą składać wnioski o przejście na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Nowe przepisy obniżające wiek emerytalny zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r. Co z emeryturą częściową? Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa? Jak długo będą opłacane składki w związku ze świadczeniem pielęgnacyjnym? Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Emerytura […]

MF będzie publikował dane podatkowe największych firm

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Celem zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej Ministrowi Finansów możliwość publikowania informacji podatkowych z zeznań rocznych przedsiębiorstw (przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku). Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: MF będzie publikował dane podatkowe największych firm

Dla kogo napoje i posiłki profilaktyczne od 1 listopada 2017 r.

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W okresie zimowym, tzn. od 1 listopada do 31 marca następnego roku, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni posiłki profilaktyczne. Dotyczy to pracowników, których praca powoduje w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Source: […]

Polska w czołówce pod względem transakcji fuzji i przejęć

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W pierwszym półroczu tego roku w całym regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zawarto 473 transakcji fuzji i przejęć na łączną kwotę 19,9 mld USD. Oznacza to, że transakcji było 27,8% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W pierwszej trójce krajów pod względem liczby transakcji znalazły się: Czechy, Polska i Węgry. Source: Aktualności prawno […]