Rozliczenie zagranicznej delegacji – jaki kurs zastosować

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pracownik, który udaje się w podróż zagraniczną, co do zasady otrzymuje od pracodawcy zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej. Co w przypadku, jeśli pracownik nie pobrał zaliczki? Jaki kurs należy zastosować? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Rozliczenie zagranicznej delegacji – jaki kurs zastosować

Danina solidarnościowa – kto i kiedy musi ją zapłacić od 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 1 stycznia 2019 r. utworzony zostanie fundusz solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia społecznego zawodowego i zdrowotnego osobom niepełnosprawnym. Pierwszy podatek solidarnościowy najbogatsi zapłacą do 30 kwietnia 2020 r. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Danina solidarnościowa – kto i kiedy musi ją zapłacić od 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa zapłaty za usługi geodezyjne

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W którym paragrafie (430 czy 439 lub 427) należy ująć wydatki wynikające z zapłaty rachunku przedsiębiorcy (usługi geodezyjne) za wykonanie mapy do celów projektowych i wyznaczenia znaków granicznych? Usługi te zostały zlecone w związku z planowanym wykonaniem opracowania dokumentacji projektowych naprawy muru zewnętrznego. Koszty opracowania dokumentacji projektowych będą zakwalifikowane w § 427. Usługa remontowa muru […]

Udokumentowanie zakupu od rolnika

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jesteśmy jednostką budżetową, nie jesteśmy podatnikiem VAT. Chcemy kupić wiklinę od rolnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak powinien być udokumentowany taki zakup? Czy wystarczy rachunek, na którym będą podane dane naszej jednostki z NIP i dane osobowe rolnika jako sprzedawcy? No i oczywiście nazwa towaru, ilość, cena, termin płatności, numer konta i adnotacja „Wystawca […]

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży komputerów do szkół?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Sprzedaż sprzętu komputerowego dla szkół może być opodatkowana stawką 0% VAT. Konieczne jest jednak spełnienie ściśle określonych warunków. W praktyce najwięcej wątpliwości wzbudza sprzedaż laptopów oraz monitorów interaktywnych. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży komputerów do szkół?

Odpowiedzialność kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej za działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych co do zasady nie podlegają jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych ani ich organy, lecz osoby fizyczne. Odpowiedzialność ponoszą osoby kierujące tymi jednostkami, będące ich pracownikami lub wchodzące w skład organów tych jednostek. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Odpowiedzialność kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej za działanie lub zaniechanie […]