Kontrola trzeźwości pracownika

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od lat popularną metodą wśród pracodawców było niezapowiedziane weryfikowaniu stanu trzeźwości losowo wybranych pracowników. Pracodawcy tłumaczyli się przy tym względami bezpieczeństwa zakładu pracy jak i samych pracowników. Jednak w związku z wejściem w życie 4 maja 2019 r. zmian do Kodeksu pracy, zdaniem niektórych – może to poważnie utrudnić a nawet uniemożliwić wykonywanie kontroli. Source: […]

Faktura za przechowywanie dowodu rzeczowego na parkingu

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jednostka budżetowa powinna dokonać płatności na rzecz kontrahenta, z uwzględnieniem szczegółowych danych wynikających z orzeczenia sądowego, w tym w zakresie rodzaju odsetek. Taki sposób postępowania będzie miał uzasadnienie zarówno w sferze cywilnoprawnej odpowiedzialności za dług, jak i sferze publicznoprawnej odpowiedzialności za należyte gospodarowanie środkami publicznymi. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Faktura za przechowywanie dowodu […]

Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dwóch przetargach organizowanych przez naszą jednostkę w kosztorysach są braki w zakresie kodów słownika zamówień oraz nazw i adresów naszej jednostki jako zamawiającego. Kosztorys sporządzał podmiot zewnętrzny. Czy pomimo tego gmina odpowiada za te nieistotne braki? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim

Czy dodatek za pracę w nocy można ustalać od wynagrodzenia zasadniczego

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że dodatek nocny wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od płacy minimalnej nawet […]