Czy pracodawca powinien przyjąć wniosek o kontynuowanie pracy zdalnej pracownika niepełnosprawnego?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pracownik niepełnosprawny będący w grupie ryzyka boi się powrotu do pracy z powodu koronawirusa. Napisał wniosek o kontynuowanie pracy w formie pracy zdalnej. Czy pracodawca powinien zaakceptować prośbę? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Czy pracodawca powinien przyjąć wniosek o kontynuowanie pracy zdalnej pracownika niepełnosprawnego?

HR w dobie koronawirusa – 7 kierunków wymienionych przez dyrektorów personalnych

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

O tym, jak wygląda HR w dobie koronawirusa i jakie zmiany będą zachodzić w najbliższym czasie opowiadają dyrektorzy personalni. Zwracają uwagę na 7 kierunków: zdrowie i bezpieczeństwo, obawy związane z powrotem do pracy, plusy i minusy pracy zdalnej, testy z przywództwa, komunikację wewnętrzną, zachowanie spójności w organizacji oraz elastyczność. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: HR […]

Zmiany dyrektywy dot. pracowników delegowanych – czy TSUE oddali skargi Polski i Węgier

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

28 maja 2020 r. Rzecznik generalny Campos Sánchez-Bordona zaproponował, by Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi o stwierdzenie nieważności dyrektywy wzmacniającej prawa pracowników delegowanych. Jego zdaniem prawodawca Unii, w świetle rozwoju rynków pracy Unii po kolejnych rozszerzeniach oraz w następstwie kryzysu gospodarczego z roku 2008, mógł dokonać ponownej oceny interesów przedsiębiorstw […]

Zaległy urlop wypoczynkowy 2020

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Jeśli pracownik w 2020 r. posiada zaległy urlop wypoczynkowy z 2019 r., powinien zgodnie z Kodeksem pracy wykorzystać go do 30 września 2020 r. Niewykorzystanie pełnego urlopu do dnia rozwiązania stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Zaległy urlop wypoczynkowy 2020