Czy informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej można przesłać mailem

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Zwalniamy pracownika. Obecne przepisy nakazują przekazanie mu informacji o okresie przechowywania dokumentacji. Czy taka informacja, wystawiana z chwilą ustania zatrudnienia, może być przekazana pracownikowi drogą mailową? Czy powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym? – pyta Czytelniczka z Torunia. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Czy informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej można przesłać mailem

Jak kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby ubezpieczone mogą przeprowadzać płatnicy zasiłków (pracodawcy, zleceniodawcy) lub ZUS (z wyłączeniem okresu, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe). Jak prawidłowo ją przeprowadzić? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Jak kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie litewskiego pytania prejudycjalnego o in-house

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Po przeszło roku od zadania przez litewski Sąd Najwyższy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas) pytania prejudycjalnego dotyczącego zakresu swobody państw członkowskich w regulowaniu materii in-house, opinię w sprawie, której nadano sygnaturę C-285/18, wydał Rzecznik Generalny TSUE Gerard Hogan[1]. W ocenie Rzecznika Generalnego TSUE w dyrektywie 2014/24/UE ustanowione zostały wymogi minimalne a państwa członkowskie dysponują swobodą w ograniczeniu […]

HR

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Ostatnie 25 lat to bardzo dynamiczny okres w rozwoju działów HR w polskich firmach. Przez ten krótki czas działy HR przeszły drogę od działów kadr, które tylko w sposób admnistracyjno –  kadrowy obsługiwały pracowników, aż do HR Biznes Partnerów aktywnie wspierających rozwój i towarzyszących pracownikom na każdym etapie ścieżki zawodowej w firmie. Minęło zaledwie ćwierć […]

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących uregulowano warunki oraz sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprawdź co jeszcze się zmienia i co nowe uregulowania oznaczają dla jednostek. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych 2019 r.

Zaległy urlop

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Mogłoby się wydawać, że spośród wszystkich próśb oraz zadań, jakie przedsiębiorca kieruje do swoich pracowników, obowiązek wykorzystania dni urlopowych jest najłatwiejszy do wyegzekwowania. Nic bardziej mylnego. Wielu pracowników trudno namówić na wzięcie wolnego, co w przypadku niewykorzystania zaległego urlopu grozi pracodawcy poważnymi konsekwencjami prawnymi. Urlop zaległy – dowiedz się, jak poinformować pracownika o obowiązku jego […]