Nabycie w spadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej bez podatku – od 2018 roku dla wszystkich spadkobierców

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Minister Rozwoju Finansów przedstawił projekt nowej ustawy kompleksowo regulującej zasady sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. Ustawa ta ma m.in. objąć zwolnieniem z podatku od spadków w zakresie nabycia przedsiębiorstwa także osoby spoza najbliższej rodziny, które będą kontynuować prowadzenie odziedziczonego (lub nabytego w drodze zapisu windykacyjnego) przedsiębiorstwa zmarłej osoby fizycznej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 […]

Nowe obowiązki banków przy udzielaniu kredytów hipotecznych

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Od 22 lipca 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym wprowadzająca do prawa polskiego unijną dyrektywę MCD, której zadaniem jest zwiększenie przejrzystości ofert kredytowych. Zmiany jakie za sobą niesie w dużym stopniu wiążą się z systemami kredytowymi obsługującymi produkty hipoteczne: jedne i drugie muszą nadążać za paragrafami. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Nowe […]

Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

W naszym urzędzie zajmujemy się czynnościami z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Czy do wynagrodzenia prowizyjnego z tego tytułu mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – pyta Czytelnik z Gdańska. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego

Konta Zespołu 2

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” to konta księgowe służące do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń z kontrahentami. Służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także do rozliczeń wynagrodzeń, należności publicznoprawnych, niedoborów, szkód i nadwyżek, odpisów aktualizujących wartości należności […]

Klasyfikacja wydatków na zakup paczek żywnościowych

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Ośródek pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznaje świadczenie, pomoc w postaci rzeczowej – artykuły żywnościowe (paczka). Jak należy sklasyfikować na poziomie paragrafu wydatek na zakup paczek żywnościowych, które zostaną przekazane uprawnionym osobom? Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Klasyfikacja wydatków na zakup paczek żywnościowych

Zamówienia in-house po nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Wejście w życie dyrektywy klasycznej 2014/24/UE wprowadziło istotną zmianę na gruncie postrzegania zamówień wewnętrznych (tzw. zamówień typu in-house) występujących pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami ściśle od instytucji zamawiających uzależnionymi pod względem organizacyjnym i gospodarczym. W celu przejrzystego wyjaśnienia przedmiotowych kwestii Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię prawną. W dalszej części tekstu ekspert omówi najważniejsze aspekty wynikające […]