Nie będzie zwrotu dotacji na lotnisko

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Komisja Europejska w czerwcu 2015 roku wydała decyzję o zmniejszeniu poziomu wydatków na budowę portu lotniczego w Lublinie. Chodziło o tzw. koszty kwalifikowane projektu, czyli takie, które można dofinansować z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.Według pierwszych wyliczeń lotnisku groziło odebranie 40 mln zł unijnego dofinansowania. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Nie […]

Zwrócenie gminom utraconych dochodów

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Gminy mogą już ubiegać się o utracone dochody na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Zwrócenie […]

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Trybunał Konstytucyjny (TK) 9 marca 2017 r. rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie dotyczące waloryzacji odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Chodziło o to czy art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z konstytucją. Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Rozliczenie ulgi na IKZE w rocznym zeznaniu podatkowym

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Zgodnie ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, podatnik oszczędzający na IKZE (indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego) ma prawo do odliczenia od dochodu dokonanych wpłat na zasadach i w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgę podatkową na IKZE rozlicza się w rocznym zeznaniu PIT. Source: Aktualności prawno gospodarcze […]

Stosowanie prewspółczynnika przy dokonywaniu zakupów przez szkołę publiczną

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Szkoła (jednostka budżetowa), której jednostką nadrzędną jest gmina, prowadzi obok działalności statutowej także działalność gospodarczą. Jest to wynajem pomieszczeń oraz usługi gastronomiczne. Czy w związku z tym szkoła ma obowiązek stosować prewspółczynnik? Jeżeli tak, to w jaki sposób go określać? Source: Aktualności prawno gospodarcze Pełny Artykuł: Stosowanie prewspółczynnika przy dokonywaniu zakupów przez szkołę publiczną