Najważniejsze aspekty prawa pracy dla menedżera

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Skuteczne zarządzanie zespołem to wyzwanie, które stoi przed każdym menedżerem. Efektywną współpracę i budowanie dobrych relacji ułatwiają tzw. miękkie umiejętności: komunikacja, empatia czy zdolność do rozwiązywania konfliktów. Jednak kierowanie zespołem wymaga od menedżerów także podstawowej znajomości Kodeksu pracy. Menedżerowie często nieświadomie popełniają błędy i dopuszczają się zaniedbań. A znajomość przepisów prawa pracy to obowiązek każdego […]

RIO: Elementy formalne wniosku o wydanie opinii

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Standardowy wniosek o wydanie opinii jest właściwie podaniem mającym podstawę w przepisie art. 91 ust. 2 u.f.p. Wniosek ma umożliwić składowi orzekającemu RIO rzeczową i merytoryczną ocenę sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązania finansowego, którego dotyczy wniosek, czyli kredytu lub pożyczki, lub wykupu papierów wartościowych oraz innych zobowiązań. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: RIO: Elementy formalne […]

RIO: Warunki i zakres kontroli

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – również właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Powiadomienia o terminie […]

Czy wakacje to dobry moment na poszukiwanie pracy?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Wakacje to często okres sprzyjający pojawianiu się nowych pomysłów i zwiększonej motywacji, aby je realizować. Czy może być to także odpowiedni moment na poszukiwanie pracy? Jakie możliwości dają w tym okresie pracodawcy? Na te pytania odpowiadają Paweł Pełtak, IT Recruitment Manager oraz Ewelina Sumiec, Senior IT Recruitment Consultant w People. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: […]

Rewolucyjne zmiany w zwolnieniach już w listopadzie 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

W listopadzie 2019 r. wejdą w życie ważne zmiany zarówno dla pracodawców jak i pracowników w związku z dalszym zatrudnianiem bezprawnie zwolnionego pracownika. Już na etapie wyroku sądu I instancji zwolniony pracownik wróci do pracy. Obecnie musi czekać na prawomocne orzeczenie. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Rewolucyjne zmiany w zwolnieniach już w listopadzie 2019 r.

Oprocentowanie nadpłat (zwrotów) VAT powstałych w związku z centralizacją

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nadpłaty podatku (a także traktowane na równi z nimi zwroty VAT bądź nadwyżki VAT) w pewnych sytuacjach podlegają oprocentowaniu. Zasady naliczania oprocentowania, a przede wszystkim termin, od którego odsetki są naliczane, są różne w zależności od charakteru nadpłaty. W kontekście jednostek samorządu terytorialnego należy zwrócić w tym zakresie uwagę na jeden z ostatnich wyroków Naczelnego […]