Dokumentacja pracownicza zgodna z RODO – nowe obowiązki dla pracodawców

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od kilku miesięcy w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu […]

Sprawozdanie Rb-28S za styczeń 2019 r. po zmianach

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Począwszy od okresu sprawozdawczego za styczeń należy uwzględnić zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1395). Zmieniono m.in. formularz sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Została dodana nowa kolumna Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Sprawozdanie Rb-28S za styczeń 2019 r. […]

Klasy podatkowe w Niemczech. Do której należysz?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

W erze pędzących zmian na rynku pracy jedno wciąż pozostaje niezmienne od lat. Nasi zachodni sąsiedzi są nadal bardzo atrakcyjnym zarobkowo krajem i spore grono Polaków chętnie wiąże swoją zawodową przyszłość, zarówno tę krótką, jak i dłuższą, z niemieckimi pracodawcami. Czy jesteśmy jednak przygotowani merytorycznie do pełnienia tam obowiązków pracowniczych? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: […]

Błędny odczyt licznika – rozliczenie korekty

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jesteśmy zakładem budżetowym. Otrzymaliśmy 2 listopada fakturę korygującą za prąd, która została wystawiona 14 października, a dotyczy faktury pierwotnej z datą sprzedaży 30 sierpnia. Powodem korekty jest błędny odczyt licznika. Jak należy rozliczyć VAT oraz CIT z tego tytułu? Czy należy zrobić korektę wstecz? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Błędny odczyt licznika – rozliczenie […]

Prawidłowe wykazywanie danych w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Samorządowa jednostka budżetowa realizuje w imieniu jednostki samorządu terytorialnego (gmina) zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa. W związku z tym jednostka budżetowa sporządza i przekazuje gminie sprawozdanie Rb-27ZZ. Skarbik gminy nakazał jednostce wypełniać w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27ZZ dane w zakresie dochodów potrąconych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i dochodów […]

Czy pracodawca może potrącić nadpłacony zasiłek

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Po kontroli ZUS okazało się, że do podstawy zasiłków chorobowych nieprawidłowo wliczyliśmy dodatki specjalne wypłacane pracownikom do określonego terminu. W związku z tym sporządziliśmy korektę dokumentacji płacowej i nadpłacone świadczenia chorobowe musimy zwrócić do ZUS. Czy możemy żądać od pracowników zwrotu nienależnie pobranych zasiłków? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Czy pracodawca może potrącić nadpłacony […]

Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Informacje podatkowe za 2018 r. np. PIT-8C, PIT-11 należy przekazać urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników mają obowiązek przesyłania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.