Zmiany w podatku dochodowym już od 1 stycznia 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 6 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in­nych ustaw. Zmiany w podatku dochodowym wchodzą w życie już 1 stycznia 2019 r. Sprawdź co się zmieni. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w podatku dochodowym już […]

Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym 2018 i 2019 r. podpisane

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 6 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa istotna jest chociażby dla narciarzy. Co się zmieni w ratownictwie górskim? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym 2018 i 2019 […]

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a ZFŚS

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca i to on jest właścicielem tych środków. Ma to swoje konsekwencje w razie przejścia zakładu pracy w całości lub części na innego pracodawcę. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a ZFŚS

Rodzaje inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych 2018 i 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. Ostatni kwartał roku to okres przeprowadzania inwentaryzacji nie tylko w jednostkach sektora finansów publicznych, ale również w firmach. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Rodzaje inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych 2018 i 2019 r.

Jak informować pracowników o zmianie okresu przechowywania akt osobowych po 1 stycznia 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

W 2019 roku pracodawca będzie miał obowiązek wydawać pracownikom wraz ze świadectwem pracy dodatkowe informacje o okresie przechowywania akt osobowych. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników ulegnie skróceniu. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Jak informować pracowników o zmianie okresu przechowywania akt osobowych po 1 stycznia 2019 r.

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Z opodatkowania daniną od nieruchomości zwolnione są m.in. należące  do Skarbu Państwa grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,  jezior oraz co do zasady zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Z tytułu tego zwolnienia  gminom przysługuje rekompensata. Utracone dochody podatkowe ma samorządom wyrównać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Utracony podatek zwracają gminom […]

Jak się komunikować, żeby utrudnić porozumienie?

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Doskonała komunikacja w praktyce niemalże nie istnieje. Odbiorca informacji rzadko od razu rozumie intencje i słowa nadawcy dokładnie tak, jak on sam. Nie uciekniemy jednak od tego procesu, bo właśnie na komunikowanie się poświęcamy około 80% czasu pracy. Łatwo jednak utrudnić porozumienie, a dodatkowo często to my sami zmniejszamy szanse na nie. Jak? Source: Aktualności […]

Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Ostatni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał kolejnego roku to w księgowości jednostek czas wypełniony dodatkowymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najbardziej pracochłonnym etapem tych przygotowań jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej