Pozyskanie danych pracownika przez związek zawodowy na potrzeby referendum strajkowego

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Zgodnie z RODO związek zawodowy ma prawo pozyskiwać dane pracowników w celu poinformowania ich o referendum strajkowym. Do takich danych zalicza się imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające kontakt z nimi. Pracodawca ma więc obowiązek takie dane przekazać. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Pozyskanie danych pracownika przez związek zawodowy na potrzeby referendum strajkowego

Związek zawodowy nie tylko dla pracowników, czyli ważne zmiany w przepisach od 2019 roku!

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zasadach tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych. Z punktu widzenia osób chcących skorzystać z prawa do zrzeszania się, najważniejszą zmianą jest poszerzenie kręgu osób, które mogą przystąpić do organizacji związkowych. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Związek zawodowy nie […]

Inwentaryzacja zapasów

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości, na 31 grudnia dokonuje się spisu z natury niezużytych materiałów i sporządza arkusz spisu z natury. Saldo konta 310 przed inwentaryzacją wynosi 0 zł. Jak przedstawić tę sytuację w zestawieniu zbiorczym arkuszy spisu z natury? Czy wykazać wartość niezużytych materiałów w różnicach inwentaryzacyjnych i wówczas na […]

Zawiadomienie komornika o zajęciu wynagrodzenia i innych wierzytelności pracownika

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności są inne – wynikają one z różnych przepisów prawa i ich stosowanie jest odrębne. Co pracodawca powinien zrobić w razie zawiadomienia przez komornika o zajęciu innych wierzytelności pracownika? Zobacz wzór odpowiedzi na zawiadomienie komornika. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Zawiadomienie komornika o zajęciu wynagrodzenia i […]

Wzrost znaczenia kompetencji miękkich w procesach rekrutacyjnych.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Doświadczenie, wiedza, wykształcenie. Te trzy hasła prawdopodobnie przychodzą do głowy każdemu, kto zastanawia się, co jest najistotniejsze przy prezentowaniu swojego życiorysu podczas rozmowy o pracę. I z pewnością dla osoby zatrudniającej mieszanka tych trzech atrybutów, szczególnie jeśli zostały zdobyte w renomowanych miejscach, ma niemałe znaczenie. Czy jednak te tzw. kompetencje twarde to nasz jedyny atut […]

PPK 2019 – jak dokonać potrąceń z wynagrodzenia po przystąpieniu do PPK

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK, co do zasady, są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Jak zatem prawidłowo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia? Sprawdź kwoty wolne od potrąceń w Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: PPK 2019 – jak dokonać potrąceń z wynagrodzenia po przystąpieniu do PPK

Jak liczyć zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Obowiązujące przepisy przewidują kilka sytuacji w których pracodawca opłacający składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za swoich pracowników, będzie zwolniony z obowiązku ich opłacania. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Jak liczyć zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim