Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić […]