Sprzedaż kwiatów z ręki może być objęta wyższą stawką opłaty targowej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 stycznia 2019 r. potwierdził dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej dla różnych miejsc sprzedaży, w tym stosowania wyższej stawki opłaty dla sprzedaży dokonywanej poza miejscami wyznaczonymi. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Sprzedaż kwiatów z ręki może być objęta wyższą stawką opłaty targowej

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Począwszy od 28 lipca 2016 r. zamawiającym przysługuje swoboda zagwarantowania sobie możliwości zastosowania ośmiu przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. przesłanki fakultatywne, których katalog został zawarty w art. 24 ust. 5 P.z.p.). Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

O duży krok za sąsiadami. Rynek pracy Polska-Niemcy

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Niemiecki rząd pod koniec ubiegłego roku przyjął projekt ustawy, która znacznie usprawni proces zatrudniania wykwalifikowanych pracowników spoza Unii Europejskiej. To rozwiązanie jest poważnym krokiem uczynionym w stronę poprawy tamtejszej sytuacji na rynku pracy. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: O duży krok za sąsiadami. Rynek pracy Polska-Niemcy

Uzasadnienie zastosowania zamówienia in-house

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W art. 67 ust. 11 P.z.p. zakodowany został obowiązek informacyjny aktualizujący się w przypadku udzielania zamówień in-house. Zgodnie z wskazanym przepisem zamawiający obowiązany jest do zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP albo na swojej stronie internetowej (jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP) informacji o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia in-house, której składową jest m.in. Source: […]

Inwentaryzacja środków transportu

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jaki jest prawidłowy termin inwentaryzowania środków trwałych przekazanych innej jednostce (spółce handlowej) w użyczenie: co roku czy co cztery lata? Czy gmina powinna wystosować pismo o przeprowadzeniu takiego spisu z natury, czy jednostka użyczająca środki trwałe powinna sama takie arkusze spisowe dostarczyć gminie? Czy można zastosować uproszczenie dotyczące spisywania środków trwałych co cztery lata, jeżeli […]

Gmina usuwając azbest działa jako podatnik VAT

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Ochrona środowiska czy przyrody, usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to ustawowe zadania własne gminy, jednak przyjmuje się, że w tego typu przypadkach o świadczeniu usługi świadczy między innymi fakt odsprzedaży usług zakupionych przez gminę od wyspecjalizowanej firmy na rzecz osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości. Source: […]