ZUS IWA 2021

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

ZUS IWA składa się do końca stycznia 2021 roku. Informacja ta jest składana za 2020 r. i jest konieczna do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na 2021 rok. Kto składa ZUS IWA? Jak wypełnia się druk? Kiedy ZUS ustali wysokość stopy procentowej?


Source: Aktualności Kadry
Pełny Artykuł: ZUS IWA 2021