Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS – krok po kroku

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że płatnik nie zalega z opłacaniem składek na dzień wydania zaświadczenia. Sprawdź, jak krok po kroku uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy.


Source: Aktualności Kadry
Pełny Artykuł: Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS – krok po kroku