Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Regulaminy wynagradzania nauczycieli – wprowadzane uchwałą organu prowadzącego szkołę – powinny zostać zmienione w związku z ostatnią nowelizacją Karty nauczyciela. O ile konieczność zmiany jest oczywista, o tyle wątpliwości budzi wymagany tryb uzgadniania regulaminu wynagradzania z organizacjami związkowymi. Wyrok NSA z 23 lipca 2019 r. zdaje się jednak ostatecznie rozstrzygać tę kwestię.


Source: Aktualności Księgowość budżetowa
Pełny Artykuł: Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli