Wyrok skazujący a mandat wójta

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Czy po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego wójt (burmistrz, prezydent miasta) wybrany w wyborach przeprowadzonych jesienią 2018 r., a skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę grzywny, straci mandat? Czy w takiej sytuacji w gminie powinny się odbyć wybory przedterminowe na to stanowisko?


Source: Aktualności Księgowość budżetowa
Pełny Artykuł: Wyrok skazujący a mandat wójta