Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Ustawa o podatku rolnym w swej ogólnej regulacji wśród podatników wskazuje właścicieli, posiadaczy, posiadaczy samoistnych oraz użytkowników wieczystych gruntów.  Co do zasady podatnikami podatku rolnego nie są posiadacze zależni. Z tej ogólnej zasady wynika, że dzierżawca gruntu rolnego nie jest podatnikiem podatku rolnego.  Od tej zasady ustawodawca przewidział istotne wyjątki.


Source: Aktualności Księgowość budżetowa
Pełny Artykuł: Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego