Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Z opodatkowania daniną od nieruchomości zwolnione są m.in. należące  do Skarbu Państwa grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,  jezior oraz co do zasady zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Z tytułu tego zwolnienia  gminom przysługuje rekompensata. Utracone dochody podatkowe ma samorządom wyrównać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Source: Aktualności Księgowość budżetowa
Pełny Artykuł: Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie