Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a ZFŚS

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca i to on jest właścicielem tych środków. Ma to swoje konsekwencje w razie przejścia zakładu pracy w całości lub części na innego pracodawcę.


Source: Aktualności Kadry
Pełny Artykuł: Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a ZFŚS