Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie


Source: Aktualności Księgowość budżetowa
Pełny Artykuł: Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań