Odrębna własność lokali

Posted on Posted in Dział Biznes i prawo gospodarcze - infor.pl

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.
Source: Aktualności prawno gospodarcze
Pełny Artykuł: Odrębna własność lokali