Pominięcie części przedmiotu zamówienia jako przyczyna unieważnienia postępowania

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zamawiający opracowując dokumentację postępowania obowiązany jest m.in. do określenia przedmiotu zamówienia jak również dokonania jego opisu. Powyższe jest niczym innym jak wskazaniem, w tym w szczególności potencjalnym wykonawcom, kategorii towarów lub usług jakie zamawiający chce nabyć. Przykładem przedmiotu zamówienia może być np. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, któremu współtowarzyszyć mogą świadczenia powiązane np. przeprowadzenie […]

Instrukcja przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp) w 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Urząd Zamówień Publicznych opublikował informację dotyczącą przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp). Sprawozdania należy przekazać do 1 marca 2019 r. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Instrukcja przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp) w 2019 r.

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2019 r.

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Zmiany dotyczą m.in. Karty Dużej Rodziny. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej już od 1 stycznia 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej już od 1 stycznia 2019 r. Prezydent w dniu 18 grudnia 2018 r. podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej już od 1 stycznia […]