Interpretacja dotycząca odbywania praktyki w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Publikujemy interpretację Ministerstwa Finansów dotyczącą odbywania praktyki w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Interpretacja dotycząca odbywania praktyki w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego

Czy audytor wewnętrzny zatrudniony w urzędzie jst może przeprowadzić audyt wewnętrzny w samorządowej instytucji kultury?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Czy audytor wewnętrzny zatrudniony w urzędzie jst może przeprowadzić audyt wewnętrzny w samorządowej instytucji kultury? Publikujemy stanowisko Ministerstwa Finansów. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Czy audytor wewnętrzny zatrudniony w urzędzie jst może przeprowadzić audyt wewnętrzny w samorządowej instytucji kultury?

Opodatkowanie VAT usług opiekuńczych

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Czy odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego, polegające na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnieniu kontaktów z otoczeniem, podlega opodatkowaniu VAT i powinna być wykazywana w poz. 10 deklaracji VAT-7? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Opodatkowanie VAT usług opiekuńczych

Choroba w okresie przyjmowanym do obliczenia wynagrodzenia urlopowego

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jak powinny wyglądać przykładowe obliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika samorządowego, który w ubiegłym miesiącu chorował? Pracownik ten otrzymuje premię regulaminową (zmienną we wszystkich 12 miesiącach) oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Choroba w okresie przyjmowanym do obliczenia wynagrodzenia urlopowego

Wyrównanie podstawy wymiaru składek do minimalnej pensji osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Pracownica samorządowej jednostki budżetowej jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od kwietnia 2016 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Jej wynagrodzenie przyjmowane do obliczania podstawy składek emerytalno-rentowych składało się z wynagrodzenia zasadniczego niższego niż minimalne i dodatku stażowego. Ile powinna wynosić podstawa składek w 2019 r.? Czy 2250 zł i czy należy doliczyć dodatek za […]

Zwrot VAT z instytucji kultury do urzędu miasta

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W instytucji kultury nie stosowano proporcji i prewspółczynnika, w związku z czym nie odliczano podatku od towarów i usług. Zrobiono korektę faktur zakupowych z kilku ostatnich lat. Zwrot był znaczący. W konsekwencji zwrotu VAT nie wykorzystano przyznanej dotacji w 100% mimo takiego wykazania w sprawozdaniach. Czy instytucja kultury jako podlegająca pod urząd miasta ma obowiązek […]

Zwolnienie JST z obowiązku ewidencjonowania VAT za pomocą kas rejestrujących do 31 grudnia 2021 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku ewidencjonowania VAT za pomocą kas rejestrujących trwa od 1 stycznia 2019 r., jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Zwolnienie JST z obowiązku ewidencjonowania VAT za pomocą kas rejestrujących do 31 grudnia 2021 r.