Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiążemy z pracownikiem samorządowym umowę zawartą na czas nieokreślony w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten 1 września 2020 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w szkołach już we wrześniu 2019 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 27 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania zajmą się opieką zdrowotną uczniów. Czy pielęgniarki będą w każdej szkole? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w szkołach […]

Uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług w 2019 i 2020 r.

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Prezydent w dniu 24 maja 2019 r. podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług w […]

Podzielona płatność – rozliczenie nadpłaty przekazanej do gminy

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jesteśmy oświatową jednostką samorządową podległą gminie. W momencie, kiedy weszły w życie przepisy o spit payment, zmieniliśmy sposób księgowania VAT w naszych księgach, rozdzielając kwotę netto i kwotę VAT na odrębnych kontach księgowych. Zgodnie z zaleceniami gminy, kwotę VAT cząstkową (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym), wynikającą z deklaracji VAT, przekazywaliśmy organowi za lipiec i […]

Faktura za przechowywanie dowodu rzeczowego na parkingu

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Jednostka budżetowa powinna dokonać płatności na rzecz kontrahenta, z uwzględnieniem szczegółowych danych wynikających z orzeczenia sądowego, w tym w zakresie rodzaju odsetek. Taki sposób postępowania będzie miał uzasadnienie zarówno w sferze cywilnoprawnej odpowiedzialności za dług, jak i sferze publicznoprawnej odpowiedzialności za należyte gospodarowanie środkami publicznymi. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Faktura za przechowywanie dowodu […]

Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dwóch przetargach organizowanych przez naszą jednostkę w kosztorysach są braki w zakresie kodów słownika zamówień oraz nazw i adresów naszej jednostki jako zamawiającego. Kosztorys sporządzał podmiot zewnętrzny. Czy pomimo tego gmina odpowiada za te nieistotne braki? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim