ZUS może pomóc podczas egzekucji należności

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

ZUS oferuje nie tylko ulgi w spłacie należności, takie jak odroczenie terminu płatności składek, czy rozłożenie ich na raty. Warto wiedzieć, że dłużnicy wobec których już prowadzi egzekucję, mogą również w jej trakcie skorzystać z pomocy. To może ułatwić działalność, a nawet uratować firmę przed zamknięciem. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: ZUS może pomóc podczas […]

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r. – poradnik

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca będzie mógł opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Jakie obowiązki będzie miał przedsiębiorca związane z korzystaniem z „małego ZUS”? Jak długo można korzystać z „małego ZUS”? Odpowiedzi na te pytania w niniejszym poradniku. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r. – poradnik

Skutki podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zfśs

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pożyczki udzielane pracownikowi przez pracodawcę ze środków zfśs nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inaczej kwestia wygląda w przypadku umorzenia pożyczki. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Skutki podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zfśs

Nowe zasady telepracy dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 6 czerwca 2018 r. umożliwiono rodzicom opiekującymi się niepełnosprawnymi dziećmi wykonywanie pracy w formie telepracy. Z tej formy zatrudnienia mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice dziecka niepełnosprawnego. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Nowe zasady telepracy dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym w zakresie BHP

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

W okresie zimowym pracodawca musi zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje. Należy również zapewnić minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym w zakresie BHP

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika tymczasowego za przepracowaną część miesiąca

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pracownicy tymczasowi mogą być wynagradzani za wykonaną pracę w różny sposób, np. stawką miesięczną lub godzinową. Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia takiego pracownika, jeżeli przebywał na zwolnieniu lekarskim i urlopie wypoczynkowym? Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika tymczasowego za przepracowaną część miesiąca