Ubezpieczenie społeczne marynarzy – właściwe ustawodawstwo

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Marynarz, który zachowuje miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pochodzenia, pomimo iż pracuje dla pracodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, na statku pływającym pod banderą państwa trzeciego i poza terytorium Unii Europejskiej, jest objęty zakresem zastosowania rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Zgodnie z tym rozporządzeniem, ustawodawstwem krajowym mającym zastosowanie do tej osoby jest […]

Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r.

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Już 4 maja wejdzie w życie akt prawny zmieniający Kodeks pracy. Zmiany dotyczą nowych kategorii danych osobowych niezbędnych do pozyskania w związku z zatrudnieniem. Omawiana nowelizacja obejmuje również zmiany w zakresie stosowania monitoringu oraz badań lekarskich. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r.